zmień język: polski
log in      register
    logout

Ranking

Ranking to klasyfikacja najlepszych zdjęć wybieranych przez użytkowników w cyklu miesięcznym. Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłosić w miesiącu dwa swoje zdjęcia, które będą brały udział w rankingu miesięcznym. Spośród wszystkich zgłoszonych zdjęć użytkownicy wybiorą najlepsze zdjęcie miesiąca w dwóch etapach.
zgłoszenia zdjęć

Zdjęcia do rankingu można zgłosić z pozycji strony zarządzania zdjęciami w albumie, gdzie przy zdjęciach znajduje się link "dodaj do rankingu". Zgłoszenia zawsze dotyczą rankingu na kolejny miesiąc. Zgłosić można każde zdjęcie oprócz zdjęć, które znajdują się w albumie oznaczonym jako "ukryty". Zgłoszone zdjęcie nie może brać udziału w kolejnych rankingach.


etap I

Etap I trwa od 1 do 20 dnia każdego miesiąca. W tym czasie każdy zarejestrowany użytkownik ma do dyspozycji 10 głosów, które może oddać na wybrane zdjęcia biorące udział w rankingu.


etap II

21-go dnia miesiąca zostanie wyłonione 10 zdjęć o największej ilości oddanych głosów. Drugi etap trwa do końca miesiąca. W tym czasie każdy ma do dyspozycji 3 głosy, które może oddać na najlepsze jego zdaniem zdjęcia spośród finałowej dziesiątki.


wyniki

Wyniki rankingu będą opublikowane pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca wraz z ilością głosów oddanych na 10 najlepszych zdjęć.


Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z rankingu wybranych zdjęć.


close

Log in


close